top of page
1920px-Flag_of_Catalonia.svg.png

​L’amistat que els va unir després d’haver coincidit a l’Escolania de Montserrat i el desig de seguir fent música junts va impulsar sis músics a fundar, l’any 2018, el Cor Cererols. El cor pren el nom d’un altre músic que en el seu dia també va ser escolà de Montserrat: Joan Cererols, compositor del barroc català i un dels pares l’Escola de Montserrat.

El Cor neix, també, amb la voluntat i la passió per recuperar, interpretar i divulgar la música coral des del segle XV fins a autors contemporanis, fent especial èmfasi en la música antiga, que han viscut i cantat des de ben joves, i tota aquella d’autors d’altres èpoques que encara resten per recuperar. Per dur-ho a terme, a més dels sis membres fundadors, el cor compta amb un conjunt de col·laboradors habituals en funció de les característiques de cada repertori.

 

El Cor Cererols ha actuat al Festival Internacional d’Orgue de Montserrat 2019, al Cicle d’Orgue de Barberà del Vallès, al Concert de Setmana Santa del Reial Monestir de Pedralbes i ha col·laborat en la celebració d’actes litúrgics a Montserrat. Properament, el grup debutarà a l'Auditori de Barcelona, amb un programa dedicat a la figura del compositor Joan Marc (1582 - 1658).

UK-flag-union-jack-1024x683.jpg

The friendship which united them as a result of having been at l’Escolania choir school at Montserrat at the same time coupled with the longing to continue making music together led six musicians to found Cor Cererols in 2018. The choir takes its name from another musician who was also once a choirboy at Montserrat: Joan Cererols, a Catalan Baroque composer and one of the fathers of l’Escola de Montserrat.

The choir additionally came about with the determination and passion to recover, interpret and popularise choral music from the 15th century to contemporary composers, in particular the early music they have known and sung since they were very young, together with all the composers from other periods who have yet to be recovered. To this end and alongside the six founding musicians, the choir calls on a number of regular contributors depending on the features of each repertoire.

Cor Cererols has performed at the Montserrat International Organ Festival 2019, at the Barberà del Vallès Organ Festival and at the Royal Monastery of Pedralbes Easter Concert. It has also taken part in the celebration of liturgical events at the Monastery of Montserrat. In the near future, the choir will debut at the Auditori de Barcelona, with a program dedicated to the figure of the composer Joan Marc (1582 - 1658).

60-espana-sin-escudo_400px.jpg

La amistad que los unió fruto de haber coincidido en la Escolanía de Montserrat y el deseo de seguir haciendo música juntos, impulsó seis músicos a fundar, en el año 2018, el Cor Cererols. El coro toma su nombre de otro músico que en su día fue, también, escolano de Montserrat: Joan Cererols, compositor del barroco catalán y uno de los padres de la Escuela de Montserrat.

El coro nace, también, con la voluntad y la pasión por recuperar, interpretar y divulgar la música coral desde el siglo XV hasta a autores contemporáneos, haciendo hincapié en la música antigua, que han vivido y cantado desde muy jóvenes, junto con todos aquellos autores de otras épocas que quedan todavía por recuperar. Para poder llevarlo a cabo, además de los seis músicos fundadores, el coro cuenta con un conjunto de colaboradores habituales en función de las características de cada repertorio.

El Cor Cererols ha actuado en el Festival Internacional de Órgano de Montserrat 2019, en el Ciclo de Órgano de Barberà del Vallès, en el Concierto de Semana Santa del Reial Monestir de Pedralbes y ha colaborado en la celebración de actos litúrgicos en el Monasterio de Montserrat. Próximamente, el grupo debutará en el Auditori de Barcelona, con un programa dedicado a la figura del compositor Joan Marc (1582 – 1658).

CorCerarols-040319-bnWEB%20(12)_edited.j
bottom of page