top of page

Marc Díaz, director

Actualment, segueix amb la seva formació a Suècia, on realitza un màster en direcció de cor al KMH d'Estocolm (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) amb el director i organista Fredrik Malmberg.

Nascut l'any 1993, inicia la seva educació musical a l'Escolania de Montserrat.

Continua la seva formació al Conservatori de Tarragona, on finalitza el Grau Professional en orgue amb les qualificacions de Matrícula d’Honor i Premi Extraodinari per unanimitat.

Posteriorment, cursa els estudis de direcció de cor a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) amb els mestres Josep Vila i Johan Duijck, obtenint una Matrícula d’Honor pel seu Concert de Final de Grau, en el qual dirigeix l’Officium Defunctorum de T. L. de Victoria. Durant aquest període estudia també orgue i música de cambra amb Juan de la Rubia i Oscar Candendo.

Marc_Di%C3%8C%C2%81az__%40Harold_Abellan

Com a organista, ha col·laborat amb l’OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya), el Cor la Xantria, l’Ensemble O vos omnes, el Cor de Cambra Francesc Valls o el Cor de Cambra del Palau de la Música, entre d’altres. També ha col·laborat amb el Teatre Lliure com a organista i clavecinista a l’obra In memoriam. La quinta del biberó, escrita i dirigida per Lluís Pasqual, realitzant funcions arreu de l’estat espanyol. A més, és organista titular de les esglésies de Santa Maria de Barberà del Vallès i de la Romànica de Sabadell. També interessat en la música de cambra, forma duet amb el primer trompeta de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.

En el camp de la direcció, ha dirigit el Cor de Cambra Arsinnova, el Cor GAC i col·labora amb el Cor de Cambra Francesc Valls de la Catedral de Barcelona. També ha estat assistent de la Polifònica de Vilafranca i director del cor català participant al Festival C.H.O.I.R., celebrat a Ochsenhausen (Alemanya), durant les edicions del 2015 i 2016.

bottom of page